Autorské práva a Digital Millenium Copyright Act

Služba nii.2.org je prevádzakovaná v súlade s Digital Millenium Copyright Act (“DMCA, 1998”). Prevádzakovateľ si vyhradzuje právo reagovať na zákonné upozornia alebo na akékoľvek porušovanie práv zo strany používateľov webu nii2.org, či už sa jedná o pravidlá slušnej komunikácie, zakázeného obsahu alebo iné. Prevádzkovateľ sa striktne dištancuje od akéhokoľvek obsahu porušujúceho autorské práva rôznych osôb. V súlade so zákonom reagujeme na každé zákonné upozornenie v zmysle DMCA, ktoré je elekronicky doručené na našu adresu. Prevádzakovateľ si vyhradzuje čas na zistenie a overenie identifikovaného porušenia. Proces zisťovania trvá rôznu dobu v rozmedzí od 24 hodín až niekoľko týždňov.

Zákonnou formou žiadosti sa rozumie forma ustanovená a schválená zákonom Digital Millenium Copyright Act, 1998; schválená americkým federálnym kongresom, ktorá dopĺňa všeobecný autorský zákon Copyright Act of 1976:

  1. Námietka musí byť písomná
  2. Námietka musí byť zákonne podpísaná (ručným podpisom alebo právoplatným elektronickým)
  3. V námietke musí byť špecifikovaný obsah, ktorý podľa Vás porušuje Vaše osobné vlastníctvo alebo práva
  4. Námietka musí obsahovať presné a reálne kontaktné informácie
  5. Musíte uviesť, že Vaša námietka a nárok sú komponované v zmysle ,,dobrej viery”
  6. Musíte v námietke uviesť, pod hrozbou pokuty a stíhania,  že uvedené informácie a nárok Vami vznesený sú skutočné a pravdivé
  7. V námietke musíte potvrdiť, že vlastníte zákonné právo na daný obsah alebo zastupujete zákonného vlastníka práv

 

Ukážka finálnej podoby:

RE: Copyright Claim

To: InfoChannel Internet(ISP)

I am the copyright owner of the article being infringed at:

http://www.infringingdomain.com/article1.html

This letter is official notification under the provisions of Section 512© of the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) to effect removal of the above-reported infringements. I request that you immediately issue a cancellation message as specified in RFC 1036 for the specified postings and prevent the infringer, who is identified by its web address, from posting the infringing content to your servers in future. Please be advised that the law requires you, as a service provider, to “expeditiously remove or disable access to” the infringing content upon receipt of this notice. Non-compliance may result in a loss of immunity for liability under the DMCA.

I have good faith belief that use of the material in the manner complained of here is not authorized by me, the copyright holder, or the law. The information provided here is accurate to the best of my knowledge. I swear under penalty of perjury that I am the copyright holder.

Please send me, at the address noted below, a prompt response indicating the actions you have taken to resolve this matter.

Sincerely,

John Doe
Email: John.the.doe@isp.com

 

Prevádzkovateľ webu nii2.org na každú zákonnú žiadosť a upozornenie reaguje. Žiadosť musí byť doručená na oficiálnu emailovu adresu info@nii2.org.

ZNova poslať SMS(00:30)
Scroll Up